Specjaliści REH-MED - Aleksander Kłosiewicz, Paweł Pacek, Karolina Kubik, Sylwia Nakrajnik, Paweł Dryżałowski, Bartosz Czapski, Wojciech Żakiewicz, Jakub Janowicz, Karol Mochocki

Aleksander Kłosiewicz Osteopata i Fizjoterapeuta | Paweł Pacek Fizjoterapeuta | Karolina Kubik Fizjoterapeuta | Sylwia Nakrajnik Specjalista terapii manualnej | Paweł Dryżałowski Neurolog dziecięcy | Bartosz Czapski Neurochirurg | Wojciech Żakiewicz Ortopedia i Choroby narządu ruchu | Jakub Janowicz Ortopedia, Traumatologia i Choroby narządu ruchu | Karol Mochocki Ortopedia i Ultrasonografia Ortopedyczna

-

D.O. Aleksander Kłosiewicz 

Osteopata/Fizjoterapeuta

  

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II wydział lekarski, oddział fizjoterapii). Osteopata, który uzyskał międzynarodowy tytuł D.O. z wynikiem ,,excellent’’ na European School of Osteopathy w Anglii. Właściciel placówki medycznej Kompleksowa Rehabilitacja Medyczna REH-MED.

Wykładowca na wydziale medycyny osteopatycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Uczestnik licznych kongresów, szkoleń i kursów z zakresu medycyny osteopatycznej, medycyny manualnej oraz rehabilitacji stomatognatycznej (Terapia Manualna Briana Mulligana, Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna w Neuromobilizacji, Valerio Palmerini Method, Kinesiology Taping). 


Specjalizuje się w diagnostyce funkcjonalnej i leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawów skroniowo-żuchwowych oraz stawów obwodowych. Od kilku lat pogłębia wiedzę z zakresu ultrasonografii w ortopedii i fizjoterapii (sonofeedback) na kursach i szkoleniach m.in u dr n. med. Małgorzata Serafin - Król czy dr n.med. Bernard Kranc. Wiedzę i doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych placówkach medycznych.

 

 

 

mgr Paweł Pacek 

Fizjoterapeuta

  

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnik kursów z zakresu terapii manualnej (Koncepcja Maitland level 1 i 2a, Manipulacje Powięzi wg Stecco level 1 i 2, Fascial Distorsion Model moduł 1, 2) a także suchego igłowania i masażu. Prywatnie miłośnik koszykówki związany ze sportem od dziecka i sędzia Polskiego Związku Koszykówki.

 

  

 

 

mgr Sylwia Nakrajnik 

Specjalistą terapii manualnej

  


 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii. Doświadczenie zdobywała w trakcie praktyk i pracy w warszawskich szpitalach klinicznych oraz placówkach rehabilitacyjnych. Jest wykwalifikowanym specjalistą terapii manualnej wg Szkoły Niemieckiej (certyfikat Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie) oraz ukończyła kurs basic PNF (w koncepcji M.Knott). Pacjenci, z którymi pracuje to osoby z szeroko rozumianymi schorzeniami narządu ruchu oraz układu nerwowego.


Ukończone szkolenia: Terapia manualna OW Moduł 1-3 wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna UW moduł 1-2 wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna FMT wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna wg Szkoły Niemieckiej – moduł egzaminacyjny; PNF – kurs podstawowy

 

 

  

 

 

mgr Katarzyna Olszewska 

Fizjoterapeutka

  


 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Medycznym kierunek Fizjoterapia. W 2022 roku została laureatką Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w sesji Rehabilitacja. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk na oddziałach warszawskich szpitali klinicznych. 

Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej. Kompetencje zawodowe zdobyła uczestnicząc w kursach Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach. Obecnie jest w trakcie realizacji kurs terapii manualnej wg Maitlanda.

Ukończone kursy: Specjalistyczny Szkoleniowo-Doszkalający Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana (moduł A); Specjalistyczny Szkoleniowo-Doszkalający Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana (moduł B).

 

 

 

 

 

 

 

mgr Kamil Bałut

Fizjoterapeuta/Specjalizant Osteopatii

  


 

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Medyczny, kierunek Fizjoterapia). Student III roku studiów podyplomowych Osteopatii na Warszawskiej Akademii Medycznej. Uczestnik licznych kursów z zakresu fizjoterapii ortopedycznej i osteopatii. Doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty zdobywał w placówkach specjalizujących się w rehabilitacji ortopedycznej oraz fizjoterapii onkologicznej.


Pracuje z pacjentami ortopedycznymi: pourazowi, pooperacyjni, przeciążeniowi, chronicznie boleśni.


W pracy z pacjentem wykorzystuje techniki fizjoterapeutyczne i osteopatyczne, tj. stawowe, mięśniowe, więzadłowe, powięziowe, trzewne, it. 


Przyjmuje pacjentów również w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

lek. Urszula Tyszko

Specjalizant Reumatolog

  


 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizant w Klinice Reumatologii, Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Rzadkich w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Dodatkowo posiada tytuł magistra fizjoterapii (ukończony II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii). Łącząc dwie specjalizacje posiada wielopłaszczyznowy i empiryczny pogląd do problemów zdrowotnych pacjentów.


Uczestniczka wielu kursów i konferencji z zakresu reumatologii i diagnostyki obrazowej (USG, RTG, MRI, TK).

Przyjmuje pacjentów po 18 r.ż z problemami związanymi z chorobami reumatologicznymi tj.: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), polimialgia, fibromialgia, zespół Sjögrena, poinfekcyjna zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa.

 

 

 

 

 

  

 

lek. Bartosz Czapski 

Neurochirurg

  

  

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku z Nagrodą Rektora i Nagrodą Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Po zakończeniu studiów odbył staż w dziedzinie neurochirurgii w Ibn-i Sina Hastanesi, Ankara, Turcja, pod nadzorem dr. Gokmana Kahilogullariego. Pracuje w Klinice Neurochirurgii i Urazów Centralnego Układu Nerwowego Mazowieckigo Szpitala Bródnowskiego.

Konsultuje w języku polskim, angielskim oraz włoskim.

 

 

 


Izabela Parszewska

Terapeutka SI

  

  

 

 

  

 

 

D.O. Aleksander Kłosiewicz 

Osteopata/Fizjoterapeuta

  

 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (II wydział lekarski, oddział fizjoterapii). Osteopata, który uzyskał międzynarodowy tytuł D.O. z wynikiem ,,excellent’’ na European School of Osteopathy w Anglii. Właściciel placówki medycznej Kompleksowa Rehabilitacja Medyczna REH-MED.

Wykładowca na wydziale medycyny osteopatycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Podkowie Leśnej. Uczestnik licznych kongresów, szkoleń i kursów z zakresu medycyny osteopatycznej, medycyny manualnej oraz rehabilitacji stomatognatycznej (Terapia Manualna Briana Mulligana, Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth, Terapia Manualna w Neuromobilizacji, Valerio Palmerini Method, Kinesiology Taping). 


Specjalizuje się w diagnostyce funkcjonalnej i leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawów skroniowo-żuchwowych oraz stawów obwodowych. Od kilku lat pogłębia wiedzę z zakresu ultrasonografii w ortopedii i fizjoterapii (sonofeedback) na kursach i szkoleniach m.in u dr n. med. Małgorzata Serafin - Król czy dr n.med. Bernard Kranc. Wiedzę i doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych placówkach medycznych.

 

 

 

mgr Paweł Pacek 

Fizjoterapeuta

  

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnik kursów z zakresu terapii manualnej (Koncepcja Maitland level 1 i 2a, Manipulacje Powięzi wg Stecco level 1 i 2, Fascial Distorsion Model moduł 1, 2) a także suchego igłowania i masażu. Prywatnie miłośnik koszykówki związany ze sportem od dziecka i sędzia Polskiego Związku Koszykówki.

 

  

 

 

mgr Sylwia Nakrajnik 

Specjalistą terapii manualnej

  


 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii. Doświadczenie zdobywała w trakcie praktyk i pracy w warszawskich szpitalach klinicznych oraz placówkach rehabilitacyjnych. Jest wykwalifikowanym specjalistą terapii manualnej wg Szkoły Niemieckiej (certyfikat Arbeitsgemeinschaft Manuelle Therapie) oraz ukończyła kurs basic PNF (w koncepcji M.Knott). Pacjenci, z którymi pracuje to osoby z szeroko rozumianymi schorzeniami narządu ruchu oraz układu nerwowego.


Ukończone szkolenia: Terapia manualna OW Moduł 1-3 wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna UW moduł 1-2 wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna FMT wg Szkoły Niemieckiej; Terapia manualna wg Szkoły Niemieckiej – moduł egzaminacyjny; PNF – kurs podstawowy

 

 

  

 

 

mgr Katarzyna Olszewska 

Fizjoterapeutka

  


 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Medycznym kierunek Fizjoterapia. W 2022 roku została laureatką Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w sesji Rehabilitacja. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk na oddziałach warszawskich szpitali klinicznych. 

Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej. Kompetencje zawodowe zdobyła uczestnicząc w kursach Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach. Obecnie jest w trakcie realizacji kurs terapii manualnej wg Maitlanda.

Ukończone kursy: Specjalistyczny Szkoleniowo-Doszkalający Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana (moduł A); Specjalistyczny Szkoleniowo-Doszkalający Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana (moduł B).

 

 

 

 

 

 

 

mgr Kamil Bałut

Fizjoterapeuta/Specjalizant Osteopatii

  


 

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Medyczny, kierunek Fizjoterapia). Student III roku studiów podyplomowych Osteopatii na Warszawskiej Akademii Medycznej. Uczestnik licznych kursów z zakresu fizjoterapii ortopedycznej i osteopatii. Doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty zdobywał w placówkach specjalizujących się w rehabilitacji ortopedycznej oraz fizjoterapii onkologicznej.


Pracuje z pacjentami ortopedycznymi: pourazowi, pooperacyjni, przeciążeniowi, chronicznie boleśni.


W pracy z pacjentem wykorzystuje techniki fizjoterapeutyczne i osteopatyczne, tj. stawowe, mięśniowe, więzadłowe, powięziowe, trzewne, it. 


Przyjmuje pacjentów również w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

lek. Urszula Tyszko

Specjalizant Reumatolog

  


 

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizant w Klinice Reumatologii, Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Rzadkich w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Dodatkowo posiada tytuł magistra fizjoterapii (ukończony II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii). Łącząc dwie specjalizacje posiada wielopłaszczyznowy i empiryczny pogląd do problemów zdrowotnych pacjentów.


Uczestniczka wielu kursów i konferencji z zakresu reumatologii i diagnostyki obrazowej (USG, RTG, MRI, TK).

Przyjmuje pacjentów po 18 r.ż z problemami związanymi z chorobami reumatologicznymi tj.: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), polimialgia, fibromialgia, zespół Sjögrena, poinfekcyjna zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa.

 

 

 

 

 

  

 

lek. Bartosz Czapski 

Neurochirurg

  

  

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku z Nagrodą Rektora i Nagrodą Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Po zakończeniu studiów odbył staż w dziedzinie neurochirurgii w Ibn-i Sina Hastanesi, Ankara, Turcja, pod nadzorem dr. Gokmana Kahilogullariego. Pracuje w Klinice Neurochirurgii i Urazów Centralnego Układu Nerwowego Mazowieckigo Szpitala Bródnowskiego.

Konsultuje w języku polskim, angielskim oraz włoskim.

 

 

 


Izabela Parszewska

Terapeutka SI

  

  

 

 

  

 

 

- - - - - - - - - -