-

  Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

  Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 12 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty
    połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany. 

 

  Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg,
    na który Pacjent był zapisany. 

 

  Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta
    w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

   Pakiety są imienne oraz bezzwrotne - nie podlegają dzieleniu się z osobami trzecimi.

 

   Pakiety są do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

 

   Pakiety obowiązują daną jednostkę chorobową, tj. w ramach pakietu nie diagnozujemy i nie leczymy dodatkowych zmian.

 

 

 

Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 12 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

- Pakiety są imienne oraz bezzwrotne - nie podlegają dzieleniu się z osobami trzecimi.

 

Pakiety są do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

 

- Pakiety obowiązują daną jednostkę chorobową, tj. w ramach pakietu nie diagnozujemy i nie leczymy dodatkowych zmian.

 

- - - - - - - - - -