-

  Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

  Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty
    połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany. 

 

  Brak odwołania wizyty przez Pacjenta, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg,
    na który Pacjent był zapisany. 

 

  Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta
    w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

   Pakiety są imienne oraz bezzwrotne - nie podlegają dzieleniu się z osobami trzecimi.

 

   Pakiety są do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

 

   Pakiety obowiązują daną jednostkę chorobową, tj. w ramach pakietu nie diagnozujemy i nie leczymy dodatkowych zmian.

 

 

 

Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Brak odwołania wizyty przez Pacjenta, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

- Pakiety są imienne oraz bezzwrotne - nie podlegają dzieleniu się z osobami trzecimi.

 

Pakiety są do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

 

- Pakiety obowiązują daną jednostkę chorobową, tj. w ramach pakietu nie diagnozujemy i nie leczymy dodatkowych zmian.

 

- - - - - - - - - -