-

  Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

  Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty
    połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany. 

 

  Brak odwołania wizyty przez Pacjenta, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg,
    na który Pacjent był zapisany. 

 

  Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta
    w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.

 

Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Brak odwołania wizyty przez Pacjenta, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.

 

Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób nowotworowych, reumatoidalnych lub psychicznych.

 

- - - - - - - - - -